Vraky korábů a trajekty

Z důvodů zvýšených nákladů na dopravu jsme od oprav upustili a ve snaze důsledně uplatňovat strategii vítěz-vítěz v přístupu k našim zákazníkům jsme přenechali tuto službu subjektům s lepším přístupem k moři.

Vraky vozů

Vozy v tomto stavu opravovat nemůžeme. Bohužel naše přístroje pro kalibraci tryskových turbín jsou příliš citlivé na množství oxidu železitého ve vzduchu.

T-72 M4CZ, Bojový tank české armády

Nepodařilo se nám sjednat povolení testovat deklarovaný pětimetrový ponor tanku v nádržích a přehradách v kraji.

SR-71 Blackbird

Test běhu motoru JT11D-20 bohužel překračuje povolené hlukové limity pro naše území. Detaily v manuálu na webové stránce zde.

previous
next